Пакет Бърз старт

Пакетът Бърз старт е добро решение за организации, които имат добро ниво на познание относно работните потоци и са на път да пристъпят към автоматизиране на процеси. Пакетът е предназначен да подпомогне моделирането на първият или първите процеси с използване на ProcessEvo. Тренингът, консултацията и съпорта, които ще получите в рамките на пакета, са адптирани към конкретните нужди на организацията. Услугата най-често е фокусирана в съвместна работа с един или двама служители, от които организацията очаква да изградят компетентност в прилагането на процесния подход и използването на софтуерния продукт.

Пакет Бърз старт включва

Персонален тренинг, 10 часа

Консултации, 10 часа

Съпорт, 30 дни

Цена и покупка

Не включва разходите за междуградско пътуване на консултантите (ако е необходимо).

Изпрати запитване