ProcessEvo издания

ProcessEvo предлага две издания, SaaS и Appliance. И двете разполагат с пълната функционалност на продукта. И в двете си издания ProcessEvo е готов да изпълнява бизнес-критични процеси.

SaaS издание

ProcessEvo е 100% уеб-приложение. Можете да ползвате пълната функционалност онлайн (Sortware as a Service), без никакви ограничения. Платформата използва изчислителни ресурси от дейта-цетрове, за да гарантира сигурност и непрекъснат достъп.

Аppliance издание

Аppliance изданието на ProcessEvo се предоставя инсталирано на сървър (или сървъри), закупени за сметка на организацията-клиент. Изданието гарантира пълна способност за изпълнение на критични операции.