Пакети поддръжка

Стандартните пакети поддръжка са формирани на базата на най-добрите практики при използването на ProcessEvo. Те нямат задължителен характер. Екипът на ProcessEvo предлага безплатна консултация за формиране на специфичен пакет поддръжка за всяка организация-клиент.
Условия за използването на пакетите поддръжка:

Пакет А.BASE

 • Продължителност: 1 седмица
 • Оперативна поддръжка: 2 работни часа седмично
 • BPM моделиране: 4 работни часа седмично

Изпрати запитване

Пакет А.SYS

 • Продължителност: 1 седмица
 • Оперативна поддръжка: 5 работни часа седмично
 • BPM моделиране: 6 работни часа седмично

Изпрати запитване

Пакет А.BIZ

 • Продължителност: 1 седмица
 • Оперативна поддръжка: 3 работни часа седмично
 • BPM моделиране: 10 работни часа седмично

Изпрати запитване


Пакет B.BASE.8

 • Продължителност: 8 седмици
 • Оперативна поддръжка: 2 работни часа седмично
 • BPM моделиране: 4 работни часа седмично

Изпрати запитване

Пакет B.SYS.8

 • Продължителност: 8 седмици
 • Оперативна поддръжка: 5 работни часа седмично
 • BPM моделиране: 6 работни часа седмично

Изпрати запитване

Пакет B.BIZ.8

 • Продължителност: 8 седмици
 • Оперативна поддръжка: 3 работни часа седмично
 • BPM моделиране: 10 работни часа седмично

Изпрати запитване


Пакет C.BASE.25

 • Продължителност: 25 седмици
 • Оперативна поддръжка: 2 работни часа седмично
 • BPM моделиране: 4 работни часа седмично

Изпрати запитване

Пакет C.SYS.25

 • Продължителност: 25 седмици
 • Оперативна поддръжка: 5 работни часа седмично
 • BPM моделиране: 6 работни часа седмично

Изпрати запитване

Пакет C.BIZ.25

 • Продължителност: 25 седмици
 • Оперативна поддръжка: 3 работни часа седмично
 • BPM моделиране: 10 работни часа седмично

Изпрати запитване

Купете поддръжка

За да купите пакети поддръжка, моля, свържете се с търговския отдел: