ProcessLab

Някои от бизнес-процесите в организацията могат да бъдат от критично значение, например когато за тях е ангажиран голям ресурс, когато са свързани с нива на безопасност, когато са основен процес за компанията. В такива случаи потребителите използват услугите на ProcessLab.

ProcessLab e специализирано звено за изследване в екипа на ProcessEvo. Фокусирано е върху изследване на бизнес-процеси: измерване, сравнение, тестване, анализ, оптимизиране. Чрез математическо моделиране ProcessLab оценява обективно процеса и прогнозира ефектите при прилагането му, в това число скритите проблеми.

Вижте повече за функционалностите на ProcessEvo