ProcessEvo е инструмент за автоматизация

BPM софтуерът е различен от всеки друг: функциите му не се ограничават в мениджмънта на информация. ProcessEvo изпълнява части от работните процеси – действия, които обикновено се изпълняват от хора. Автоматизацията позволява с по-малко човешки ресурси да се постига повече. Можете да автоматизирате работните потоци, документните потоци, стъпките, базирани на одобрение, взаимодействието между различните софтуерни системи на организацията.