Поддръжка

ProcessEvo предлага поддръжка в три основни области:

Екипът за съпорт е съставен от сертифицирани специалисти в информационните технологии и в бизнес-технологиите. Така потребителите разполагат с допълнителен ресурс и в двете области, с който да прилагат на практика процесния подход.

Два подхода при избора на поддръжка

Предвидена поддръжка

Оптимизацията на работните потоци и всеки аспект на дейността е постоянна задача за организацията. Добрият мениджмънт все повече означава последователни подобрения, дълги поредици от стъпки към постигане на огранизационните цели. Външната среда, например нормативните изисквания, също заставя компаниите да инициират промени почти всеки ден.Компаниите, които работят с ProcessEvo, планират подкрепа от екипа за предстоящ период. Те резервират ресурс за:

Инцидентна подкрепа

Екипът на ProcessEvo поставя на разположение на потребителите есктремно-голям ресурс, в случай на необходимост. Ние гарантираме решение и изпълнение за почти всички възможни казуси в областите IT и Процесен мениджмънт.
При спешен случай, свържете се с нас на (+359 2) 85 95 111.

Развитие на продукта

ProcessEvo се развива непрекъснато, за да отговори на промените в BPM индустрията, IT и бизнес-технологиите. Целта на поддържаното развитие е потребителите да разполагат с BPM система, която е актуална и надеждна. Поддръжката включва:

Всички потребители се възползват безплатно от развитието на продукта.

Системна поддръжка

Системна поддръжка е насочена към безпроблемното използване на ProcessEvo. Поддръжката включва:

BPM моделиране

Поддръжката за дизайн е предназначена за мениджърите, които отговарят за моделирането и контрола на процесите. Включва: