Общи условия за ползване

Тези правила и условия се отнасят за използването на този Уеб сайт, който се намира на уеб адрес http://prcessevo.com и всички негови под-домейни. Употребата на този Уеб сайт удостоверява Вашето съгласие, което влиза в сила от първото му посещение. Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не използвате и посещавате този Уеб сайт.

Съдържание на Уеб сайта

Чрез Уеб сайта ProcessEvo.com предоставя в режим on-line на потребителя услуги, свързани с моделиране, изпълнение и мониторинг на бизнес процеси.

При използване на този Уеб сайт Вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Условията за ползване на Уеб сайта. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, Вие не би трябвало да ползвате и да посещавате този Уеб сайт. ProcessEvo.com си запазва правото да променя настоящите Условия за ползване на Уеб сайта.

Регистрация, Вход

Всички услуги, предлагани на Уеб сайта, се предоставят на потребителя след предварителна регистрация, създаване на потребителски профил на потребителя и въвеждане на потребителското име и паролата. Процедурата по регистрация е описана тук

Конфиденциалност

Когато ползвате този Уеб сайт, Вие може да бъдете помолени да въведете лична информация. Информацията ще бъде използвана само за целите, за които ще бъде поискана и в съответствие с правилата за конфиденциалност. Ние няма да продаваме или предаваме информацията на трети лица без Вашето съгласие, освен с цел, свързана с дейността на Уеб сайта.

Cookies

Вие трябва да знаете, че данни и информация се събират чрез „cookies”. Cookies са малки текстови файлове, чрез които Уеб сайтът разпознава посетителите. Cookies не нанасят вреда на Вашият компютър. Ако не искате да предоставяте информация чрез Cookies, Вашият браузър предоставя възможност да ги забраните.

Защита на личните данни

Ние използваме различни технологии и процедури за защита, за да защитим Вашите лични данни от неразрешен достъп, ползване и разкриване. Ако дадена парола се ползва, за да Ви помогне да защитите своите лични данни, Ваша е отговорността да пазите паролата си в тайна. Не споделяйте тази информация с никого. Ако ползвате съвместно компютъра с друго лице, трябва винаги да излизате от системата, преди да напуснете Уеб сайта, за да защитите достъпа до вашите данни.

Отказ от отговорност

Вие ползвате този Уеб сайт на собствена отговорност. Ние се стремим цялата информация, съдържаща се в този Уеб сайт да е точна и актуална в момента на публикуване. Въпреки това, ние не поемаме никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на този Уеб сайт или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се в Уеб сайт линкове. Персоналът на ProcessEvo.com (включително служители, управители, съдружници на СофтКонсултГруп ООД, свързани лица, представители и др.) не поемат нито пряко, нито по подразбиране какъвто и да било ангажимент относно качеството, наличността, надеждността, законността, точността, пълнотата или годността за определена цел на информацията, съветите, съдържанието, резултатите от търсения и услугите, предоставяни от или чрез Уеб сайтa, включително от или чрез други свързани с него чрез линк или по друг начин сайтове.

Грешки и прекъсвания

ProcessEvo.com и неговият собственик СофтКонсултГруп ООД не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за всякакви възможни повреди и ущърб, свързани с компютърното оборудване на потребителя, ползващ този Уеб сайт или друга негова собственост, причинени вследствие на достъпа до този Уеб сайт и неговото ползване. Не поемаме гаранции и не носим отговорност за всякакви щети, свързани с вируси, които могат да повредят Вашето компютърно оборудване или друга собственост, или проблеми, свързани с търсенето из Уеб сайта или свалянето на всякакви материали и информация.

Авторско право

Всички изображения, лога, картинки, снимки, текстове, документи, бази данни и друга информация или рекламни материали, публикувани в този Уеб сайт, както и всички софтуерни програми и приложения са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на останалото приложимо законодателство.

Приложимо законодателство

За тези Условия ще бъдат приложими разпоредбите на законодателството на Република България. Възникналите спорове ще бъдат обект на юрисдикцията на българските съдилищата. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.