Купи ProcessEvo

Лиценз за ProcessEvo

Лиценз за ранг Leader

Лидерският лиценз е предназначен за мениджърите, които са отговорни за дизайна на процесите, за контрола, за управлението на ресурсите, за анализа; също за мениджърите, които отговарят за политиките и стандартите на работа в организацията. Вижте всичко за ранг Leader

Купи лиценз за ранг Leader

Лиценз за ранг Member

От лиценза Member имат нужда служителите, които имат роля в поне един действащ процес на организацията. Лицензираният потребител може да участва в неограничен брой процеси. Вижте всичко за ранг Member

Купи лиценз за ранг Member

Пакети Поддръжка

Стандартните пакети поддръжка са формирани на базата на най-добрите практики при използването на ProcessEvo. Те нямат задължителен характер. Екипът на ProcessEvo предлага безплатна консултация за формиране на специфичен пакет поддръжка за всяка организация-клиент.

Вижте всичко за Пакетите поддръжка

Пакет Бърз старт

Пакетът Бърз старт е добро решение за организации, които имат добро ниво на познание относно работните потоци и са на път да пристъпят към автоматизиране на процеси. Пакетът е предназначен да подпомогне моделирането на първият или първите процеси с използване на ProcessEvo.

Вижте всичко за “Пакет Бърз старт”