BPM в корпорациите

Информационните технологии, които са “на въоръжение” в големите корпорации, са средството за овладяване на мащаба на организацията, за създаване на продукти, потребители и пазари и, в крайна сметка – за пазарното лидерство, което винаги пренадлежи на големите.След като корпорацията е внедрила най-скъпите и мощни софтуерни приложения на най-именитите доставчици, какво повече може да направи?

Натискът за оптимизация на разходите на големите компании става все по-голям и изглежда, че това не е обратима тенденция. BPM е вероятно единственото решение, с което мениджърите могат да оптимизира разходи, дейности и ресурси, но без да орязват потенциала на организацията; могат да запазят и подобрят възможността й да реагира при открила се възможност. BPM e концепция за непрекъснато подобряване на процесите, което води до устойчив растеж.

BPM за малък и среден бизнес

Достъпът до технологии прави разликата между големите и малките компании. Съвременните информационни технологии са скъпи – това увеличава общата цена за влизане на всеки пазар, за развиване на всяка нова дейност или идея, за растеж. BPM е решение без аналог: малкият и среден бизнес разполага с водещата технология, без да прави огромните разходи (в пари и ресурси), типични за бизнес-управленските системи. BPM е привлекателен с малките разходи за използване, но предприемачите го харесват и заради още две качества:

BPM изравнява шансовете пред малките и големите компании. Сега от значение е единствено качеството на мениджърите.

BPM за обществения сектор

Изискванията към мениджмънта в публичния сектор стават все по-големи в поне 4 направления: по-голяма ефективност, по-пълен и навременен контрол върху действията, по-добра видимост и управление на разходите, повече и по-достъпни услуги. Внедряването на BPM-системи от държавни и неправителствени организации в цял свят се увеличава лавинообразно, стимулирано от предимствата на процесния софтуер:

Организациите от обществения сектор трябва да могат сравнително лесно да сменят доставчиците си, например чрез системите за обществени поръчки, за да постигнат ефективно използване на винаги ограничените бюджети. BPM е единственото решение, което не обвързва трайно организация и доставчик. Системата може да се развива, променя и използва в пълната си функционалност от всеки доставчик на IT услуги, от вътрешни специалисти и дори едновременно от конкурентни доставчици.